Актуално

В София, зала “Централ” на хотел “Форум” се проведе ХХI Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост. Гости на събранието освен представители на химическите компании като участваха проф. Сеня Терзиева - ректор на ХТМУ, г-н Димитър Бранков - заместник-председател на БСК и г-н Красимир Кръстев - председател на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач