Актуално

Европейската комисия откри процедура за консултации със европейските социални партньори за Директива/Препоръка на ЕС за договаряне на механизъм за определяне на националното равнище на минимална работна заплата. Важен елемент на механизма е договарянето между секторните социални партньори на браншово равнище.

За България това означава договаряне на около 200 минимални работни заплати по браншове и категории персонал всяка година между съоветните синдикати и работодатели. Те ще са за всички 60-70 икономически дейности за три категории персонал - ниско, средно и висококвалифициран. Това произтича от частта за минималните възнаграждения от подписаното Национално тристранно споразумение между синдикатите, работодателите и правителството.

Тези 200 минимални заплати ще дадат стартовите работни заплати на всеки един работник, съгласно неговата професия и квалификация под която той не може да бъде наеман да работи в дадено предприятие.

Минималната заплата за страната ще остане, тя ще е плод на национални преговори, в които вече правителството ще участва. Съществува механизъм, който не допуска отказ от такива преговори, т.е. ако някой напусне масата на преговорите, остава по-голямата оферта като число, което отива към правителството за окончателно решение и съответния нормативен документ, който да направи минималните заплати задължителни за дадения бранш с разпростиране на договореността. 

В момента текат преговори и за договаряне на препоръчителен индекс за ръст на заплатите за следващата година, като ориентир и параметър за преговорите на фирмена равнище.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач