Актуално

Делегации на КНСБ и КТ"Подкрепа" внесоха на министъра на труда и социалната политика Деница Сачева подписката от проведената национална акция "Заедно да защитим труда си!", проведена съвместно и инициирана от индустриалните федерации на двете конфедерации с конкретни предложения за изменение на Кодекса на труда, свързани със сумираното изчисляване на работното време. Подписката е продължение от повдигнатата тема за необходимост от промени в трудовото законодателство заради несъответствия с приети от България международни актове. В нея се включиха над 101 хил. работещи българи с искане за промени за нощния и извънредния труд и сумираното изчисляване на работното време.

В подписаното на 17 юни тази година Национално тристранно споразумение между Правителството на Република България  и социалните партньори – национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите беше поет ангажимента за актуализиране на разпоредбите свързани със сумираноо изчисляване на работното време.

Междувременно за нощния труд бе намерено решение за неговото увеличение на размера му до 0,15 на сто от минималната работна заплата за всеки отработен час или не по-малко от 1 лв. Тази промяна ще влезе в сила от 1 януари 2021.

С подписката се настоява още сумираното изчисляване на работно време да важи само за производства с непрекъсваем /непрекъснат/ технологичен режим на работа, както и увеличение на заплащането на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работното време с 75%  в почивни дни и с 100%  по време на официални празници.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач