Актуално

Секторно съвещание на социалните партньори за приемане на Меморандум за сътрудничество и Браншова програма, разработени по проект„Съвместни действия на социалните партньори за адаптиране на работната среда към специфичните възрастови потребности на различните генерации, с цел насърчаване на по-дълъг трудов живот и способност за работа“

Проектът се изпълнява от Българска стопанска камара в партньорство с КНСБ. От своя страна НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ е партньор на Българската камара на химическата промишленост в разработването и приеманато на секторни стратегии и политики за химическата индустрия.

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач