Актуално

УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Синдикално обучение „Специфика на колективното трудово договаряне в химическия сектор".

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ изготви модул „Специфика на колективното трудово договаряне в химическия сектор", като надграждащ обучителната програма по „индустриални отношения“. Първото обучение беше дистанционно и стартира на 25 май 2020 г., а следващите ще бъдат съответно от 5 октомври и 9 ноември 2020 г.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач