Актуално

УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Федерален съвет (Общо събрание на синдикалните организации) - дневен ред:

  1. Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и индустрия”- КНСБ през 2019 г.;
  2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2019 г.;
  3. Доклад на ФКК на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2019 г.;
  4. Приемане на проекто-бюджет на НФТ”Химия и индустрия”- КНСБ за 2021 г.;
  5. Синдикална кампания за колективното трудово договаряне'2020;
  6. Актуална синдикална практика;
  • Организационно членство "Технофос" ЕАД Девня;
  • VIII конгрес на НФТ”Химия и индустрия”-КНСБ - организационна рамка;
  • Организационно състояние;
  • Проектът на КНСБ 2019-2021 г.

Протокол № 6 Федерален съвет (Общо събрание на синдикалните организации) - Вижте като PDF

25 септември 2020 г, УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Федерален съвет 25 септември 2020 г, УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Федерален съвет 25 септември 2020 г, УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Федерален съвет 25 септември 2020 г, УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Федерален съвет 25 септември 2020 г, УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Федерален съвет

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач