Актуално

УВЦ"Република", к.к. Зл.пясъци, Федералният съвет открива от 1 октомври 2020 г. Кампанията "За достоен труд и достойни заплати"2020 г.

Федералният съвет като отчита общото добро икономическо състояние и ръста на производителността приема среден препоръчителен индекс от 106,0% ръст на работните заплати в химическия сектор по браншове, както следва:

  • Производство на химични продукти   + 5,5 %,
  • Производство на лекарствени вещества и продукти + 5,5 %,
  • Производство на изделия от каучук и пластмаси  + 6,5 %,
  • Пренос и дистрибуция на природен газ + 6,0%.

Федералният съвет препоръчва на синдикалните организации да проведат необходимите консултации в синдикалната общност и да огласят исканията си в Кампанията по колективното договаряне, като действат съобразно специфичните икономически условия, условия за безопасност и овладяване на стреса на работното място от корона вирусната епидемия.

Федералният съвет възлага на синдикалните организации да изпратят анкетната карта за колективното договаряне "За достоен труд и достойни заплати" за изготвяне на аналитичен материал за състоянието на колективното договаряне.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач