Актуално

София, Хотел Форум, семинар, Оползотворяването на СО2 , начин за преминаване към „въглеродно  неутрална“ химическа промишленост.

Семинарът  има пряка връзка със Зеления пакт /Зелената Сделка/ - набор от политики, предложени от Европейската комисия, които трябва да направят Европа климатично неутрална до 2050 г. С  този  семинар поставяме началото на поредица от семинари за отговорна химическа промишленост на България, за плановете на ЕС за Зелената Сделка и Климатично (въглеродно) неутралната икономика.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач