Актуално

НФТ"Химия и индустрия- КНСБ се включи в Кампанията „Повече демокрация на работа“ на ETUF и ETUC.

Кампанията призовава европейските институции и националните правителства да предприемат конкретни и бързи действия, за да гарантират ефективното спазване и прилагане на правата на работниците, за да бъдат информирани, консултирани и да участват във вземането на решения на компании и публични администрации преди всяко предвидено решение, което може да повлияе на работните места, доходите и се приемат мерки за подобряване условията на труд.

Сега европейските работници са изправени пред огромните социални и икономически последици, в резултат на комбинацията от глобалната пандемия и зелените и дигиталните преходи и трансформации. Демокрацията на работното място е от съществено значение за осигуряване на приобщаващо възстановяване и справедлив преход, които осигуряват решение за всеки работник.

Кампанията има за цел да започне натиск за "подобряване на дефектната и ограничена нормативна рамка за демокрация на работното място при преструктуриране”. Искане за ревизия на Директивата за ЕРС и за нова хоризонтална рамка за информиране , консултиране и участие на работниците в надзорни /управителни съвети  при вземане на решения в Европейските компании.

 IndustriAll Europe кани всички синдикални лидери, всички синдикални координатори на EWC / SE, както и всички делегати в EWCs и SEs, за да подпишат петицията онлайн.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=UNRXevN1TUqpDawEo2e5GipniIRChcNKncewS6XoyXxUQlZQTVNORVBXNk4xVFhVVzZSUk1GS0RHVi4u

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач