Структура

СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ/предприятие/ Председател,Секретар(и) Контакти: РЕГИОН ...

Красимир Йовев Кръстев Председател София - 1000, пл. “Македония”- 1 тел: 02/987-39-07, 02/4010-545, тел: 0897 903 529 е-mail: ...

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач