Актуално

София, кръгла маса, относно ефектите от Зелената сделка с участието на министъра на енергетиката Теменужка ...

Тържествен концерт - 30 години КНСБ, НДК   .plg-eventgallery-event .thumbnail{ float: left; } ...

София, Управителен съвет, Дневен ред 1.Актуална социална и икономическа ситуация; Отчет за изпълнението на ...

София, кв. Симеоново, Семинар по проекта за разширяването на синдикалното членство Представяне на Картите ...

НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ, среща на индустриалните федерации на КНСБ с Оле Кристиан - международен ...

Разширено заседание на ИК на КНСБ - основни теми: Европейска зелена сделка и отражението й за ...

Дискусионен форум „Справедлив енергиен преход” Европейската комисията представи финансова рамка на ...

Консултативна среща на индустриалните федерации по механизма за изплащането на допълнителните пенсии от ...

Националната акция на работеща България „Заедно да защитим труда си“ продължава и през м. януари 2020 г. Над 65 ...

София, Заседание на КС на КНСБ и отбелязвана на 140 г. от зараждането на синдикалната дейност в България и 115 г. ...

Зала „Европа“ КНСБ Заключителен форум по проект „Активно гражданско участие за превенция и ограничаване ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още