Актуално

София, КНСБ. Преглед на изпълнението на Споразумението за сътрудничество между КНСБ и кмета на София беше ...

София, разширен форум на индустриалните синдикати на КНСБ "Да защитим нашия труд на работното ...

София, Конгресен център „Глобус“, Кръгла маса „Данъчната система в България: тенденции, предизвикателства, ...

София, среща на индустралните федерации с Оле Кристиан международен сътрудник на Индустри енерджи - ...

В София, стартиращ семинар на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ „Разширяване на синдикалното членство за ...

София, заседание на Координационния съвет на КНСБ Дневен ред Предложение за двугодишно тристранно ...

Конгресен център „Глобус”, дискусионен форум на тема: „Работно време, извънреден труд и сумирано ...

Постоянен консултативен комитет на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и ...

Истанбул, Турция, Световна конференция за химическата промишленост, IndustriALL Световната конференция за ...

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе първия от поредицата регионални форуми под мотото ...

София, заседание на Управителния съвет на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ. ПРОТОКОЛ № 11 заседание на ...

00 ч. Министрество на икономиката, заседание Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за химически ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още