Актуално

Велинград, 25-годишнината от създаването на НФ "Химия" на КТ "Подкрепа"     Поздравителен адрес ...

София, XVIII Годишно общо събрание на Българската камара на химическата промишленост за отчет на дейността юни ...

Конфедерация на независимите синдикати в България, съвместно с Фондация “Фридрих Еберт“, организира форум ...

София, Централ Хотел Форум, Конференция „Най-добри практики на българските химически предприятия в ...

В КНСБ се проведе работна среща на индустриалните федерации от КНСБ и КТ „Подкрепа" , членове на ...

ДЕН НА ХИМИЧЕСКИТЕ РАБОТНИЦИ                                                       ...

в София, в Националния дворец на културата, зала №1 се проведе VIII-я Конгрес на ...

София, Национална конференция „Заплащане на труда и защита правата на работното място”. Националната ...

в Загреб, Междинна конференция от съвместния проект на industriAll Европа и EFFAT за ролята на синдикатите в ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още