Актуално

София, работна среща на Индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ ‐ членове на Европейската федерация ...

„Интелигентно производство в промишлеността и организация на труда: нови сценарии за индустриалните ...

"Отворени врати" на новоизграденото Депо за неопасни отпадъци и последваща рекултивация, с. Чернево от ...

106‐ти Международен конгрес по труда в Женева. Всеки 15 секунди в света умира по един работник вследствие на ...

Форум "Да! На българската икономика" в София. "Проблемът с работната сила е най‐големият за България в този ...

Велинград, 25-годишнината от създаването на НФ "Химия" на КТ "Подкрепа"     Поздравителен адрес ...

София, XVIII Годишно общо събрание на Българската камара на химическата промишленост за отчет на дейността юни ...

Конфедерация на независимите синдикати в България, съвместно с Фондация “Фридрих Еберт“, организира форум ...

София, Централ Хотел Форум, Конференция „Най-добри практики на българските химически предприятия в ...

В КНСБ се проведе работна среща на индустриалните федерации от КНСБ и КТ „Подкрепа" , членове на ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още