Актуално

Ден на българската азбука и на славянската писменост и ...

Виена, Конгрес на ЕКП - Европейската конфедерация на профсъюзите. В Конгреса участват 637 делегати и гости от ...

Брюксел, Изпълнителен комитет на Industriall Еurope. 139 делегати от 76 организации-членки на Industriall Европа взеха ...

Брюксел, Европейска регионална конференция на Industriall Globalв сътрудничество с IndustriAll Europe. 85 делегати от 51 ...

10:00 ч. Форум „Бъдещето на труда и младите хора”. Младежки форум в КНСБ обсъди бъдещето на труда при младите ...

Представяне на Годишният доклад по колективно договаряне на заплатите за 2018 година и очакванията за ръста ...

Честит празник! Ден на труда и на международната работническа ...

Честити и светли великденски празници. Нека светлината на Възкресение озари живота Ви, със много здраве и ...

Международен ден в памет на работниците загинали на работните места. На 28 април 2019 г. Световната ...

Международната конференция "Принос на синдикатите от Балканите за процеса на интеграция - правото на ...

Зала „Европа“ - КНСБ, „Правото на сдружаване и колективно договаряне в съвременна България в светлината на ...

Трявна, заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации на НФТ"Химия и индустрия" - ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач