Актуално

Нов случай на натиск върху правото на сдружаване и отказ на работодателя да осигурява условия и да съдейства ...

Спешна среща на Председателите на индустриалните федерации  на КНСБ , членове на  industriALL  Europe  с ...

Посещение на Оле Кристиян Полсен - международен секретар на Норвежката индустриална федерация Industri energi в ...

Конгресен център „Глобус“, Дискусионен форум "Бъдещето на труда – предизвикателства и възможни ...

Среща на индустриалните федерации на КНСБ и КТ "Подкрепа" по проектозакона за изменение и допълнение на ...

София, съвместно заседание УС и ФКК ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРИОРИТЕТИ - 2019 г. Цената на енергийните ресурси, в ...

Oт 11.00 ч., 11 етаж, заседание на Юридическия комитет и Постоянния консултативен комитет по Правна закрила на ...

Заседание на Постоянния консултативен комитет на КС на КНСБ по организационно и финансово развитие, ...

Какво влиза в сила през 2019 година? Общество, политика, данъци, цени на комуналните услуги, социални ...

Весела коледа и Честита нова година и нека дните ни сега и за напред да бъдат пълни с вяра и късмет, а в ...

София, заседание на КС на КНСБ Позиция на Конфедерацията на независимите синдикати в България - Вижте като ...

София, Извънредно заседание на Управителния съвет на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ, относно приключването на ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още