Актуално

София, семинар на Браншовата камара на химическата промишленост "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и ...

София, Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества. Министерството ...

Консултативни срещи с Браншовата камара на химическата промишленост, Браншовата асоциация "Полимери", ...

В Девня, Семинар по Индустриални отношения на годишната срещна на мениджърите по човешки ресурси на групата ...

Национално представените синдикати – КНСБ и КТ „Подкрепа“ подписаха второто споразумение за ...

УВЦ"Република", Зл. пясъци, заседание на Федералния съвет /Общо събрание на синдикалните организации/ на ...

в Зала „Европа“ Национална конференция – „Европейска платформа за борба с недеклариран труд – мисия, ...

заседание на Юридическия комитет и Постоянен консултативен комитет по КТД към КС на КНСБ на тема тенденции в ...

заседание на Постоянния консултативен комитет на КС на КНСБ по организационно и финансово развитие, ...

в хотел „Сенс“, гр. София представяне на Програмата „Социален диалог – достойни условия на труд“ за ...

зала „Европа“ КНСБ Научна конференция „10 години плосък данък в България“ КНСБ предлага промяна на ...

Открита спартакиада на индустриалните работници, Албена От 8 и 12 септември 2018 г. в к.к. Албена се проведе ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още