Актуално

София, Извънредно заседание на Секторния съвет "Индустрия" -  КНСБ поради тревожната ситуацията на пазара на ...

Братислава, Конференция за колективното договаряне и социалната политика на IndustriAll Europe, ТРУД 4.0 "Силно ...

София семинар на Браншовата камара на химическата промишленост " Изменение в законодателството в областта ...

София, КНСБ и Фондация „Фридрих Еберт“ Национална конференция на тема „Ден на равното заплащане между ...

В София, Министерство на енергетиката, открита дискусия с участие на бизнеса и социалните партньори, във ...

В София, Семинар Европейската и световната организация Industriall "Изграждане на синдикална сила". IndustriALL Global Union ...

София, среща на Индустриалните федерации на КТ "Подкрепа" и КНСБ за обсъждане на предложението за ...

София, КС на КНСБ, Цената на труда трябва да се увеличава ударно, догонващо. Само така можем да задържим ...

София, семинар на Браншовата камара на химическата промишленост "REACH - Нотифициране на химикали, смеси и ...

София, Национална конференция „Здравословните работни места управляват опасните вещества. Министерството ...

Консултативни срещи с Браншовата камара на химическата промишленост, Браншовата асоциация "Полимери", ...

В Девня, Семинар по Индустриални отношения на годишната срещна на мениджърите по човешки ресурси на групата ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още