Актуално

София, КНСБ, информационна среща във връзка с влизането в сила на Регламент 2016/679 (GDPR) за защита на личните ...

София, заседание на УС на НВСК Националната взаимоспомагателна каса на Конфедерацията на независимите ...

консултативна среща с индустриалните синдикати на КТ"Подкрепа" и КНСБ за организацията и провеждането на ...

Консултативна среща по проектозакона за горивата Позиция на ИК на КНСБ относно проектозакон за ...

Софийския университет, Конференция "MASTERCLASS WORK 4.0", организиран от КНСБ и Софийски университет "Св. Климент ...

София, заседание на секторния съвет "Индустрия" към КНСБ.Обсъждане на промени в Наредбата за сумирано ...

10.00, зала „Европа“ – „Не на насилието на работното място“ – национална конференция Заключителен документ ...

Международен ден под егидата на ООН за признание и подкрепа на икономическите, политическите и обществените ...

140 години от Освобождението на България.                                ...

София, Годишна организационно - финансова проверка на НФТ"Химия и индустрия" - заседание на Федералната ...

София, консултативна среща на индустриалните федерации на КНСБ и КТ"Подкрепа" по повод подготовката на ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още