Актуално

София, хотел"Рамада", Алианс за възходяща конвергенция на заплатите в ЕС В рамките на единния пазар на ЕС все ...

Международна конференция на високо равнище “За Европейски алианс за възходяща конвергенция на заплатите” ...

Изпълнителен комитет на Европейската конфедерация на профсъюзите. Протекционизмът, бежанците и новите ...

Общо събрание на социалните партньори от Българската камара на химическата промишленост. Отчетено беше ...

КНСБ, семинар на тема „Превенция за безопасност и здраве при риск от опасни вещества”. Семинарът е част от ...

Изпълнителен комитет на Industrall Europe (Европейската федерация на промишлените синдикати) организация, която ...

ХVІІІ Международен детски етнофестивал на КНСБ „Децата на Балканите с духовност в Европа”в Хасковски ...

На посещение в НФТ"Химия и индустрия" е Оле-Кристиан Полсен - международен съветник на Норвежкия ...

Ден на българската азбука и славянската писменост и култура. Върви, народе възродени, къмъ светла бъднина ...

София, Брифинг на Института за социални и синдикални изследвания към КНСБ Необходимите доходи на член от ...

София, Хотел Форум, Семинар "Биоикономиката - инструмент на кръговата икономика". Целта на семинара е ...

София, КС на КНСБ, дневен ред Европейски алианс за възходящо сближаване на заплатите Искания на КНСБ към ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още