Актуално

10.00, зала „Европа“ – „Не на насилието на работното място“ – национална конференция Заключителен документ ...

Международен ден под егидата на ООН за признание и подкрепа на икономическите, политическите и обществените ...

140 години от Освобождението на България.                                ...

София, Годишна организационно - финансова проверка на НФТ"Химия и индустрия" - заседание на Федералната ...

София, консултативна среща на индустриалните федерации на КНСБ и КТ"Подкрепа" по повод подготовката на ...

Зала „Европа“ - КС на КНСБ и 28 годишнина от учредяването на Конфедерацията на независимите синдикати в ...

Кампания за издаване на членски карти на членовете на НФТ"Химия и индустрия" - ...

Открита спартакиада на индустриалните работници, която ще се проведе в к.к. Албена от 8 до 12 септември 2018 ...

София, заседание на Управителния съвет На 9-ти февруари 2018г. в гр. София, се проведе първото за 2018 година ...

София, НФТ" Химия и индустрия" - КНСБ в становище до работодателите от химическия сектор обяви, че е против ...

13:00 ч., София, съвместно участие с Българската камара на химическата промишленост на тема "Иновации за ...

10:30 ч., Пловдив, хотел"СПС" среща между ръководството на КНСБ, председатели на основни членове на КНСБ, ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още