Актуално

На 10 и 11 април 2008 г. в София, КНСБ с помощта на Фондация “Фридрих Еберт” организира семинар на тема ...

На 5 април 2008 г., в Любляна, Словения, Европейската федерация на профсъюзите /ЕКП/ организира ...

На 3 април 2008 г. беше проведена консултативна среща на представителите на IG BCE - Михаел Волтерс, на NGG - Клаус ...

 На 2 април 2008 г. по предложение на представителите на НФТ”Химия и индустрия”  – КНСБ към турските ...

На 1 април 2008 г. в хотел „Царско село” ICEM с помощта на Фондация “Фридрих Еберт” организира семинар за ...

От 19 до 22 март 2008 г., в Букурещ представителя на НСО в ”Кодак” – АД София участва в обучение на тема ...

На 18, 19 и 20 март 2008 г. в София, „Централ хотел Форум” зам.председателя на НФТ”Химия и индустрия” участва в ...

От 12 до 14 март 2008 г. наши представители от „Неохим”, „Ас. крепост” и ”Солвей-соди” взеха участие в семинар ...

На 6 – 7 март 2008 г. в Банкя, се проведе семинар по проекта на ICEM - IUF за синдикалните структури от сектор химия, ...

Годишна организационно финансова проверка на ФКК;по-испански воскликнул Дос ...

На 20 февруари 2008 г. в София, в залата на Българска стопанска камара се проведе среща на социалните партньори ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още