Актуално

София, КНСБ в залата на 11 ет. се проведе заседание на Постоянния консултативен съвет на КС на КНСБ по ...

Европейските социални партньори Industriall Europe и Групата на европейските химически работодатели (ECEG) като ...

10:00 ч., среща индустриалните федерации от КНСБ и КТ"Подкрепа" по борсовата цена на електроенергията и ...

13:00, КНСБ, Консултативен съвет по социална защита за обсъждане на Концептуален модел на фазата на изплащане ...

На 20 –ти декември 2017 г., София, се проведе Координационен съвет на КНСБ. В заседанието на КС на КНСБ, взеха ...

На 1–ви декември 2017 г.,  в гр. Велинград в СПА Хотел"Здравец", гр. Велинград се проведе разширено заседание на ...

14:00 ч. консултативна среща с индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ за Изпълнителния комитет на ...

Лидерите на Европейския съюз (ЕС) гласуваха за социална Европа. На 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг, Швеция, те ...

Народно събрание, заседание на Комисията по бюджет и финанси обсъждане на проекта за изменение и допълнение ...

В Конгресен център „Глобус“ на КНСБ се проведе кръглата маса на тема "Европейски стълб за социални права – ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още