Актуално

София, НФТ" Химия и индустрия" - КНСБ в становище до работодателите от химическия сектор обяви, че е против ...

13:00 ч., София, съвместно участие с Българската камара на химическата промишленост на тема "Иновации за ...

10:30 ч., Пловдив, хотел"СПС" среща между ръководството на КНСБ, председатели на основни членове на КНСБ, ...

София, КНСБ в залата на 11 ет. се проведе заседание на Постоянния консултативен съвет на КС на КНСБ по ...

Европейските социални партньори Industriall Europe и Групата на европейските химически работодатели (ECEG) като ...

10:00 ч., среща индустриалните федерации от КНСБ и КТ"Подкрепа" по борсовата цена на електроенергията и ...

13:00, КНСБ, Консултативен съвет по социална защита за обсъждане на Концептуален модел на фазата на изплащане ...

На 20 –ти декември 2017 г., София, се проведе Координационен съвет на КНСБ. В заседанието на КС на КНСБ, взеха ...

На 1–ви декември 2017 г.,  в гр. Велинград в СПА Хотел"Здравец", гр. Велинград се проведе разширено заседание на ...

14:00 ч. консултативна среща с индустриалните федерации на КТ „Подкрепа“ за Изпълнителния комитет на ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още