Актуално

В Конгресен център на КНСБ се проведе международна конференция „Жизненото равнище в центъра на вниманието ...

В деня на достойния труд - 7 октомври, генералният секретар на МКП Шарън Бъроу се обърна към всички свои ...

Представители на НФТ „Химия и индустрия“ участваха в съвместното заседание на Управителния комитет на ...

в офиса на НФТ „Химия и индустрия“ – КНСБ се проведе консултативна среща с Българската Камара на ...

София, КНСБ, среща с Лука Висентини, ген. секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите. Алианс за ...

Заседание на Управителния съвет във Варна, УВЦ"Република". ПРОТОКОЛ № 5 - заседание на Управителния съвет на ...

В залата на БСК, инж. Кирил Петков представи в книгата си  „Хроники за Химко - съзидание, развитие, ...

Манхайм, проучвателно посещение на представителите на индустриалните федерации на КНСБ в Манхайм по проект ...

Oткриване на поредния мащабен инвестиционен проект в „Солвей Соди“, Девня - втория котел на циркулиращ ...

с писмо № 9116-5/от 28.07.2017 г. на Министъра на труда и социалната политика стартира договарянето на минималните ...

Върховният административен съд (ВАС) в 5-членен състав постанови като ОКОНЧАТЕЛНО решение № 9184 от 12.07.2017 г., с ...

Работодателските организации се готвят да блокират преговорите по договаряне на минималните осигурителни ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

Google Translate

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още