Актуално

Конгресен център „Глобус”, дискусионен форум на тема: „Работно време, извънреден труд и сумирано ...

Постоянен консултативен комитет на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и ...

Истанбул, Турция, Световна конференция за химическата промишленост, IndustriALL Световната конференция за ...

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН проведе първия от поредицата регионални форуми под мотото ...

София, заседание на Управителния съвет на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ. ПРОТОКОЛ № 11 заседание на ...

00 ч. Министрество на икономиката, заседание Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество за химически ...

София, XX-то отчетно Общо събрание на Българската камара на химическата промишленост. В дневния ред на общото ...

София хотел Балкан,Справедлив енергиен преход в България: "Ускорен преход от въглища към природен газ при ...

Албена, Междунараден спортен фестивал От 5 до 9 юни 2019 г. в к.к. Албена се проведе Шестнадесетият работнически ...

Зала „Изток“ на Народното събрание Комисията по енергетика - Кръгла маса, "Концепция за реализацията на ...

Откриване на Международния детски етнофестивал „Децата на Балканите – с духовност в Европа“ в Минерални ...

Постоянен консултативен комитет по организационно и финансово развитие, координация и комуникация на КНСБ - ...
Load More

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач