За нас


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

ИСТОРИЧЕСКА ХРОНИКА - ЛЕТОПИС НА ОРГАНИЗИРАНОТО СИНДИКАЛНО ДВИЖЕНИЕ НА ХИМИЧЕСКИТЕ РАБОТНИЦИ

- месец януари 1945 г. - синдикални представители на работниците от химическата промишленост от цялата страна се събират и вземат решение да се организират в свой Професионален съюз и избират Временно централно ръководство на профсъюза на химическите работници;
- на 9-12 декември 1945 г. в София в Дома на юриста те провеждат своя Учредителен конгрес и приемат своя Устав;
- 1950 г. - 1954 г. обединението на химическите работници и работещите в кожарската промишленост се нарича Профсъюз на химическите и кожообработващи работници в България;
- 1969 г. - 1972 г. обединението на химическите работници и работещите от мините и металургията носи името Профсъюз на работниците от мините, металургията и химическата промишленост;
- 1972 - 1987 г. Профсъюзът на химическите работници се учредява като самостоятелно отраслово сдружение и се нарича Профсъюз на работниците от химическата промишленост;
- На 25 юли 1987 г. Профсъюзът се трансформира във Федерация на профсъюзните организации от биотехнологическата и химическата промишленост;
- На 31 март 1990 г. в гр. Казанлък се провежда Учредителното заседание на новата Федерация на независимите синдикални организации от химическата и биотехнологическата промишленост. Върховен орган е Федералният съвет, който приема самостоятелния Устав и Платформата за развитието и принципите на синдиката и решението за членство в КНСБ, която е вече учредена на 17 февруари 1990 г. в София;
- От 8 май 1992 г., с решение на Федералният съвет проведен в Димитровград, синдикатът приема името Национална федерация на труда "Химия и индустрия";
- На 18-19 юни 1993 г. в София се провежда Първия конгрес на Национална федерация на труда "Химия и индустрия";
- На 1 и 2 юли 2005 г. в София се провежда Петия конгрес на НФТ "Химия и индустрия" и НФТ "Химия и индустрия" чества 60-годишнината на организираното синдикално движение на химическите работници;
- На 1-2 април 2016 г. в София се провежда 7-я Конгрес на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ.
- На 1-2 октомври 2021 г. в София се провежда 8-я Конгрес на НФТ "Химия и индустрия" - КНСБ, под мотото"Синдикатът за справедлив и достоен преход".

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач