Актуално

София. Резултатите от задълбочено проучване на прякото участие на работниците и служителите в индустриалните отношения на ниво предприятие и практиките в тази посока, свързани с въвеждането на нови технологии, бяха обсъдени днес по време на заключителна конференция по проект DIRECT 2. Тя е под под мотото “Пряко работническо участие, демокрация на работното място и дигитализация”.

КНСБ реализира проекта в партньорство с организации от България и 6 държави – КРИБ, БСК, Конфедерация на кипърските работници – SEK, Фондация „1 май“ – Испания; Фондация “Джузепе Ди Виторио” – FDV, Италия; “Варшавски икономически институт” – SGH, Полша; “Институт за развитие на работниците и служителите” – IDEAS, Ирландия; Кралски колеж “Холуей и Бедфорд” – RHBNC, Великобритания. Техни представители участват в заключителния форум, на който КНСБ е домакин и организатор. В проучването участва екип на НФТ"Химия и индустрия" - КНСБ и социалните партньори от "Софарма" - София

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач