Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

София, заседание на Управителен съвет на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Кампания "Колективно договаряне за достойно заплащане - 2022 г. - етапна оценка;
  2. Текущо изпълнение на бюджета и членския внос - удостоверения за легитимност на синдикалните организации за първо полугодие на 2023 г.
  3. Разни:
  • Организационен въпрос - НСО "Момина крепост" - В.Търново;
  • Попълване състава на УС;
  • Финансови въпроси - Проектобюджет 2023, международен членски внос 2023 г., коледен бонус, междинна конференция Солун;
  • Декларацията от протестния митинг на 11 ноември 2022 г. - коментар;
  • Актуална синдикална информация.

ПРОТОКОЛ № 4 / 02.12.2022 г. - заседание на Управителния съвет - Вижте като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач