Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

В бр. 14 на Държавен вестник бе обнародван Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда с един параграф за изменения и допълнения в чл. 244 от Кодекса на труда "Регулиране на минималните трудови възнаграждения и обезщетения" в частта му за определяне на минималната работна заплата за страната.

За първи път Министерският съвет ще изпълни новото си задължение към 1 септември 2023 г. да определи минималната работна заплата за 2024 г., като вземе предвид размера на средната брутна работна заплата за период от време, обхващащ месеците юли-декември 2022 г. и януари-юни 2023 г.

С промените е записано, че МРЗ за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година. Информация за нивото на средната работна заплата за тези месеци ще се обявява от Националния статистически институт.

Това решение на Народното събрание поставя редица въпроси по прилагането на Директивата за адекватни минимални работни заплати в основата, на която е заложено  договарянето между социалните партньори и укрепването на социалния диалог, особено на секторрно и браншово равнище.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач