Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Стартира проучване за Европейско рамково споразумение за справедлив преход в газовия енергиен сектор

След няколко години на изчакване, европейските социални партньори - Европейският профсъюз industriAll и Европейският профсъюз на обществените услуги EPSU, представляващи профсъюзите, и Eurogas, представляващ работодателите, решиха да подновят секторния социален диалог на ниво ЕС, който да предостави платформа за обсъждане на нуждите на работниците от ясна визия за мястото на природния газ в енергийния преход, за да се предвидят промени в структурите на заетостта.

Като конкретна стъпка през 2021 г. стартира съвместен проект за предоставяне на проучване, оценяващо въздействието на прехода върху структурите на заетостта, нуждите от умения и капацитета на индустрията да посрещне тези нужди.

По време на обмена, организиран около това проучване, стана ясно, че е необходим път на справедлив преход за газовия сектор, с конкретни инструменти за прилагането му на национално и фирмено ниво, под формата на споразумение за социален диалог, сключено в ЕС ниво и евентуално приложени чрез решение на Съвета под формата на директива.

През септември 2022 г. на пленарното заседание на Комитета за секторен социален диалог за газовия сектор, членовете от двете страни единодушно се съгласиха да договорят обвързващо споразумение за предвиждане на промяната и справедлив преход с акцент върху обучения, колективно договаряне, колективни договори, информация и консултации с работниците, картографиране и план за действие на ниво компания със социалните партньори в тяхната работна програма за 2023 и 2024 г.

Енергийната комисия в Европейския парламент подкрепи включването на природния газ в обхвата на Фонда за справедлив преход. Обаче министрите от 27-те държави членки се обединиха около това Фондът за справедлив преход да не финансира ядрени проекти и проекти за природен газ, срещу което България и още 8 държави от ЕС се обявиха в защита на “ролята на природния газ в целите за климатичен неутралитет в Европа”.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач