Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

НДК, Националната дискусия на КНСБ – Социална и икономическа ситуация в предприятията потребност от активни социални и защитни мерки – антикризисен пакет за Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество

НФТ”Химия и индустрия” споделя основните направления в стратегията за развитието на индустриалните отношения, като отговор на глобализацията и натиска за либерализацията на бизнеса за:
- Гъвкави индустриални отношения, срещу гаранции за правото на синдикално сдружавани, колективно договаряне и информиране и консултиране
- Усъвършенстване на организацията на труда, чрез паралелно повишаване на квалификацията и заплащането на наемния труд
- Необходимост от промяна на разпоредбите за колективното договаряне и на системата за представителност в социалния диалог
- Облекчения за задължителните осигурителни случаи за бизнеса, успоредно със създаване на алтернативни осигурителни и социално-защитни системи

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач