Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Денят на труда и на международната работническа солидарност се отбелязва ежегодно на 1 май и е един от официалните празници в България. На тази дата много страни в света отбелязват този ден с протестни акции и демонстрации, други демонстрират обществените и икономически постижения на работническото движение.

1 май поставя на фокус правото на труд, като основно човешко право, признато от ООН с Всеобщата декларация за правата на човека. Достойният труд се определя от и от МОТ като работа на жените и мъжете в свобода, равенство, сигурност и достойнство, който гарантира на всички равни възможности и равно отношение.

Затова достоен труд означава възможност за трудова заетост, която осигурява справедлив доход и е свързана със сигурността на работното място и социалната защитеност на работниците и техните семейства.

Затова на този ден ние заявяваме готовността си да защитаваме труда, който предлага перспективи за личностно развитие и повишава социалната интеграция. Труд, който дава възможност на хората да преборят опасенията си да се организират в синдикати и да участват във вземането на решенията, които са от значение за техния живот.

На този ден си припомняме и правата за равно възнаграждение за равен труд, справедливо възнаграждение, съответстващо на човешкото достойнство, на здравословни и безопасни условия на труд, на почивка и периодичен платен отпуск, както и на синдикална защита.

Историята на празника се свързва с международното социалистическо движение през XIX век и работническите протести за зачитане на елементарните социални права.

Този ден се свързва с международното социалистическо движение през 19 век и работническите протести за зачитане на елементарните социални права. Началото идва на 1 май 1886 година в САЩ, когато профсъюзите провеждат неофициална национална стачка, в която вземат участие над 300 000 работници от цялата страна с искане за въвеждане на официален 8-часов работен ден.

Първият опит за демонстрация на Първи май в България е направен от Типографското дружество през 1890 г., а е обявен за официален празник през 1939 г.

От 1945 г. в Народна република България 1 май започва да чества ежегодно и се отбелязва с мащабни манифестации из цялата страна в прослава на труда и работническата солидарност.

След началото на демократичния преход през 1989 г. Първи май продължава да е официален и неработен ден и се отбелязва от двата големи синдиката и по-масово от превържениците на социалистическата партия БСП, без отношение и ангажименти на държавата.

Заедно и единни на Деня на труда и международната работническа солидарност!

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач