Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Федералният съвет открива провеждането на вътрешен организационен преглед, който да мобилизира вътрешно-организационния потенциал на синдикалните организации и да спомогне за организационното укрепване и развитие на синдикалните организации.

Федералният съвет предлага някои мерки в няколко посоки:

  • Укрепване на синдикални организации с възможните действия за увеличаване на тяхната численост и привличане на членове за активно участие;
  • Вътрешен преглед на организационното и финансовото състояние – наличието на изборни протоколи, актуален списък на синдикалните членове, информация за отчетен членски внос, книга за отчет на приходите и разходите, удостоверения за легитимност и представителност, актуална регистрация на КТД, и т.н.;
  • Като обща препоръка предлагаме също да се повиши видимостта на синдиката, информираността на синдикалните членове "какво предлага и ни дава синдиката", проучване на исканията по повод откриването на преговори по КТД, възможностите за привличане на нови членове.

Преглед - изтеглете като PDF

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач