Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД – обръщение на ръководството на НФТ ”Химия  индустрия” към синдикалните организации

7-ми октомври 2009 г. - СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД


Уважаеми колеги синдикалисти,
 Тази година темата на световния ден за достоен труд е глобалната икономическа криза и фактът, че поради нея в световен мащаб се губят стотици хиляди работни места.     
 Икономическата криза застрашава работата, домовете и бъдещето на милиони човешки същества и то на тези, които най-малко са се възползвали от предходните години на излишък, чиито труд най-често е бил недооценен и принизяван и които имат най-малка вина за това, което се случва в момента.    
 Икономическата криза заплашва работните места и бъдещето на стотици хиляди хора навсякъде по света. Десетилетия на деградация, алчност и лукс за шепа избрани тласнаха света в най-тежката икономическа криза от 1930 г.    
 Кампанията "Достоен труд за Достоен Живот", както и обявяването от Международната конфедерация на профсъюзите за втора поредна година на Световен ден за Достоен труд, представляват изключителна възможност за синдикалните организации по браншове и региони да се мобилизират и за поред път да докажат своята твърда решимост да отстояват трудовите и човешки права на  хората на наемния  труд.    
 Присъединете се към кампанията на МКП за икономическо възстановяване и реформи в деня посветен на Достойния Труд – 7-ми октомври 2009.
 Подкрепата на вашата организация е изключително важна, а вие имате уникалната възможност да се присъедините към усилията на милиони хора по света за промяна.    
 Тъй като всеки човек трябва да има възможност да си избере работа, която да му даде възможност да разгърне своя потенциал, да води добър качествен живот, като задоволява своите нужди – достойният труд е фокусът на кампанията на МКП – Международен ден за достоен труд.
 Този ден е една възможност за профсъюзните организации да се включат в една световна кампания по мобилизация на огромен брой хора в различни по естество и обхват дейности.    
 На 10.09.2009 г. МКП оповести  кампанията си „Нека света заработи достойно” и отправи призив за повсеместно участие на всички синдикати по света в кампанията срещу глобалната икономическа и финансова криза и за фундаментални реформи в световната икономика.
 Международният ден за достоен труд – 7 октомври е една възможност синдикалното движение от цял свят да напомни за себе си и своите искания за почтен и достоен труд, за качествени работни места и справедливо заплащане.
 Не е нужно на днешния ден да се изобретява нова кампания, може просто да се наблегне върху някой важен аспект от работата, която така или иначе вършите във вашата организация.    
 Във всички страни проблемите за достоен труд имат своя специфика, неща които са характерни и типични за тях, които са различни за развиващите се и индустриалните страни.
 Ценностите, свързани с достойния труд, които трябва да бъдат защитавани ежедневно обхващат:
- Основни права - дискриминацията, равенство между половете; стреса на работното място, равнопоставеността; насилствения труд; трафика на хора; детския труд;
- Ключови трудови стандарти - правото на колективно трудово договаряне и свободата на организиране, на протест;
- Законови гаранции – за свобода на словото; спазването на закони и споразумения; сива икономика; проблеми със замърсяване на околната среда; здраве и безопасност на работното място; социална защита; бедност и недостиг на храна; социален диалог и всичко това, което можем да загубим, ако сме толерантни и безразлични към глобалното настъпление на алчността и арогантността.
НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ е съпричастна с призива на МКП за защитата на достойния труд.     
 Присъединете се към световната борбата за нов тип глобализация, в защита на социалните, трудовите и човешките права и достойнството на наемните работници в Международния ден за достоен труд.

7 октомври 2009 г. - "НЕКА СВЕТЪТ ЗАРАБОТИ ДОСТОЙНО"
 

                                                                   Със синдикален поздрав,
                                                                   Председател: Красимир Кръстев 

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач