Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

от 16,30 часа в зала 134  в сградата на Народното събрание се проведе среща на Комисията по труда и социалната политика с национално представителните организации на работодателите и работниците и служителите, синдикалните федерации на КНСБ и КТ "Подкрепа" от минния бранш, енергетика, химията и металургията.

 На срещата в Комисията по труда и социалната политика участват и представители на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на финансите, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Националния осигурителен институт.
 На срещата бяха дискутирани въпросите, свързани с предложението на националните федерации на КНСБ и КТ "Подкрепа" от тези сектори за продължаване на срока на действие на §4 ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване до 2014 г., във връзка с преходните периоди, в които работещите при първа и втора категория труд могат да се пенсионират при по-благоприятни условия.
 Позицията на националните федерации на миньорите, енергетиците, химиците и металурзите е подкрепена и придружена с предложение от двама народни представители за премахване на тавана на пенсиите, считано от 01.01 2010 г.
 На този етап нагласите на страните в срещата и на институциите са позитивни за промяна в §4 ал.1 и ал.2 от Преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване.
 Очакваме Комисията по социалната политика на Народното събрание да предприеме стъпки за необходимата координация и подготовка на текст на законопроект за промяна на КСО в рамките на оставащите до края на годината месеци.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач