Актуално

София, в сградата на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на ул. „Княз Александър I” № 12 – заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в химическия сектор за обсъждане и приемане на Правилата за организацията и дейността на Отрасловия съвет и актуалната ситуация в сектора в условия на криза и предложените антикризисни мерки

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач