Актуално

София – НФТ”Химия и индустрия” подновява своето предложение за промени в § 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване за удължаване на срока за ранно пенсиониране до 2014 г., в изпълнение на решението на Федералния координационен съвет и от името на работниците и служителите от нефтохимическата, химическата, фармацевтичната, каучуковата и пластмасопреработващата индустрия

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач