Актуално

София – Консултативен съвет за стартиране на проекта  „Сигурност чрез закона, гъвкавост чрез колективното трудово договаряне” на КНСБ, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и изграждането на Национална мрежа по Колективно трудово договаряне, трудови, осигурителни и синдикални права на КНСБ с Национален център и 28 регионални и 10 секторни офиса.

 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач