Актуално


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Пътуващ семинар “Повишаване мотивацията за членство в синдиката в предприятието, привличане на нови синдикални членове и организиране на нови синдикални организации, европейска интеграция, организационно развитие” - първи етап – септември – октомври 2006 г.;
Семинар “Индустриална политика – безопасност и здраве на работното място – октомври 2006 г.;
Пътуващ семинар на тема “Повишаване мотивацията за членство в синдиката в предприятието, привличане на нови синдикални членове и организиране на нови синдикални организации, европейска интеграция, организационно развитие” - втори етап – ноември 2006 г.;
Организационно и структурно преустройство - нови решения за предизвикателствата пред развитие на НФТ ”Химия и индустрия” и КНСБ – декември 2006 г.;
Семинар “Повишаване мотивацията за членство в синдиката в предприятието, привличане на нови синдикални членове и организиране на нови синдикални организации” - втори етап – декември 2006 г.;

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач