Актуално

В гр. Поморие, Център за социална рехабилитация "Свети Георги" - Пети семинар от проекта "Синдикално подпомагане и сътрудничество - България - Белгия" - "ВUВЕ", реализиран от белгийския синдикат Centrale Generale - FGTB с участието на НФТ "Химия и индустрия" – КНСБ, Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост - КНСБ и Федерацията на независимите строителни синдикати - КНСБ.

 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач