Кампания за колективно договаряне и увеличение на доходите 2017 г.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Кампанията се вписва в ежегодните колективни преговори и идва в отговор на продължителната политика на компаниите за икономии и намаляване на разходите, независимо от някои обективни условия от времето на икономическата криза.

Тази Кампания стартира с преговорите за минималните осигурителни доходи като минимални работни заплати по икономически дейности и професионални групи.

Кампанията ще се развива паралелно с организираната съпротива и бойкот на национално представителните организации на работодателите, демонстративно противопоставящи се не само на правителствената политика в областта на минималната работна заплата и осигурителните доходи, но и на колективното договаряне на браншово равнище.

Кампанията се открива от края на м. октомври 2016 г. с решението на Управителния съвет на НФТ"Химия и индустрия" за основните параметри на колективните преговори по доходите, отчитайки обективните условия.

  • Възстановяването и ръста на производителността в почти всички браншове на химическия сектор.
  • Паралелният ръст на заетостта и реалния среден ръст от 5,6-10,8 % на възнагражденията през 2016 спрямо 2015 г.
  • Увеличението с близо 10 % на базисната минимална работна заплата за 2017 г.
  • Увеличението на корпоративните печалби и необходимостта от компенсиращ ръст на работните заплати.

Кампанията ще се противопоставя на някои основополагащи работодателски мантри, като например-"по-високи заплати, по-малко заети" или "по висока конкурентна способност, по-ниски разходи в т.ч. заплати".

Кампанията има за свое основно послание "Достойното заплащане на труда е път за надграждане и постепенно приближаване към средните стойности на заплащането в Обединена Европа."


 

Документи

БВП на глава от населението , в евро

Проект на ГИ 2017 КИД 20,21,22,35.2

Решение УС-ФКК 28.10.2016

Средномесечни заплати по икономически дейности

Средна заплата - сравнение

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач