МОИТЕ СИНДИКАЛНИ ПРАВА


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /usr/www/users/directq/addon/nft-chemical.eu/libraries/cms/application/cms.php on line 464

Право на свободно сдружаване и организиране в синдикални организации, без разрешение или съгласие на работодателя.

Право на синдикална дейност в предприятията за защита на основните трудови и социални права на работниците и служителите.

Право на колективно договаряне, на свободни и равноправни преговори с работодателите и сключване на колективни трудови договори, за уреждане трудови и осигурителни отношения на работниците и служителите, условията за  предоставяне на работна сила, при които работодателят използва наемния труд.

Право на участие в органите и структурите на социалния диалог по вътрешно устройствените правила регламентиращи трудовите отношения и безопасните условия на работното място.

Правото на преговори за достойно и справедливо заплащане на труда, социално-битовото и културно обслужване на работниците и служителите, контрола за спазване на трудовото законодателство, реда за разглеждане на трудови спорове.

Право на защита на синдикалните представители в предприятията срещу незаконни действия в осъществяването на тяхната синдикална дейност и гарантиране на тяхното участие в социалния диалог.

Право на представителство за информиране и консултиране на работниците и служителите по въпросите на икономическата ситуация и развитие, управлението на персонала и заетостта и организацията на труда.

Правото на представителство на работниците и служителите в реализацията на тяхното право на стачка в защита на своите колективни икономически и социални интереси.

Синдикалните представители имат право на сигнална функция по спазването на правилета и нормите за безопасност и здраве на работното място пред държавните органи за инспекция на труда.

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач