Актуално

Обръщение на ръководство на НФТ”Химия  и индустрия” – КНСБ към синдикалните организации, във връзка с европейския „Ден за достоен труд” – 7 октомври;

До
Синдикалните организации на
НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ

 

СВЕТОВЕН ДЕН ЗА ДОСТОЕН ТРУД – 7 ОКТОМВРИ 2008 г.

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е


Международната конфедерация на профсъюзите по поръчение на Учредителният си конгрес във Виена възложи организирането на Световен ден на синдикално действие за нова глобализация.
Световният ден за достоен труд ще фокусира вниманието на гражданското общество, правителствата и работодателите за нарасналата нужда от нов подход към глобализацията, за необходимостта от промяна и преодоляване на предизвиканите от нея  сериозните социални проблеми.
В този ден НФТ”Химия  индустрия” се обръща към своите структури в подкрепа на Световния ден и на синдикалния алианс като свободно и демократично сдружение на наемния труд, на работници, които се чувстват отговорни и ангажирани за личния си успех и просперитет.
Синдикалното движение е структура на гражданското общество, готово да отстоява правото на достоен труд и съществуване, като основни човешки права, валидни за всички, които искат и могат да управляват съдбата си.
Ние сме обединени чрез работата си като наемни работници за престижен труд, за по-висок социален стандарт и професионализъм, адекватни на високите технологични предизвикателства на новата глобална икономика.
Световният ден за достоен труд поставя три основни въпроса на наемния труд:
● Трудовите права – за постоянна работа по фундаменталните права за синдикално организиране и признаване, по колективното договаряне, защитата от дискриминация, принудителния и детския труд, както и правото на безопасни и здравословни условия на труд;
● Солидарността – за практически действия за сътрудничество и подкрепа на профсъюзна структури притискани от работодатели или правителства, профсъюзи, които имат нужда от помощ по провеждане на кампании в защита на човешките права, за равнопоставено отношение, за развитие на социалната отговорност и солидарност за развитие на социално диалогично гражданско общество;
● Бедността и неравенството – за непрекъсната кампания срещу бедността, срещу последствията за хората и страните от рамките на глобалната търговия, за поставяне на помощта, инвестициите и  устойчивото развитие в центъра на новата глобализация и борбата срещу масовото и растящо неравенство в доходите, което съществува в много страни.

ЗА ЕДНА ГЛОБАЛНА ТРУДОВА СОЛИДАРНОСТ, АЛТЕРНАТИВА НА СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА


МКП разпространява и „Апел за действия за достоен труд и достоен живот”, с цел да се мобилизират правителства и световни лидери в подкрепа на достойния труд и достоен живот за всички, който може да бъде да се посети: www.decentwork.org.

30 септември 2008 г.
Ръководство на НФТ”Химия  индустрия” - КНСБ


 

8-ми Конгрес

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач