Актуално

Белград, Сърбия, Заключителна конференция "Индустриална политика в Югоизточна Европа". Членовете на  Европейската индустриална федерация - IndustriALL и Европейската федерация на профсъюзите в областта на храните, земеделието и туризма - EFFAT потвърдиха набор от препоръки за индустриалната политика за Югоизточна Европа. Конференцията беше заключителна среща на съвместен проект "Укрепване на ролята на индустриалните синдикати в Югоизточна Европа при оформянето на програмата за индустриална политика в светлината на целите на стратегията"Европа 2020", финансиран от Европейската комисия.

Препоръки за индустриална политика - Вижте като PDF

 

16-18 октомври 2017 г. - Белград, Сърбия, Заключителна конференция "Индустриална политика в Югоизточна Европа" 16-18 октомври 2017 г. - Белград, Сърбия, Заключителна конференция "Индустриална политика в Югоизточна Европа" 16-18 октомври 2017 г. - Белград, Сърбия, Заключителна конференция "Индустриална политика в Югоизточна Европа" 16-18 октомври 2017 г. - Белград, Сърбия, Заключителна конференция "Индустриална политика в Югоизточна Европа"

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач