Актуално

На 13 ноември 2017 година, бяха представени данни от наблюдението на потребителските цени и издръжката на живот в България през третото тримесечие на тази година.

2301 лева трябват на четиричленно домакинство от двама възрастни и две деца, за да преживяват. Средно на човек нужната издръжка на живота е 575, 28 лева.Това прави поне 1474 лв. брутна заплата за всеки от двама работещи родители, пресмята институтът на КНСБ.

Данните за заплатите на наетите през третото тримесечие на 2017 г. отчитат средна работна заплата за страната от 1037 лева, която е с близо 30 процента по-ниска от необходимите средни стойности за издръжка.

През последните три години устойчиво се задържа тенденцията на по-бързото нарастване на възнагражденията в частния сектор. През трето тримесечие на 2017 г. отчетеният ръст на СРЗ в частния сектор е от 11%, докато в обществения сектор е от 7.9%. Средният размер на брутните възнаграждения в обществения сектор (1050 лв.) продължава да е по-висок от този в частния (1033 лв.), което показва потенциал за още изсветляване в бизнеса. Все пак темпът на нарастване на заплатите в частния сектор е по-висок от този в публичните институции и разликата между размера в двата сектора ускорено се свива.

Диференциацията на работните заплати по области продължава да задълбочава социалните неравенства. Във всички области на страната, с изключение на София, средната заплата е по-ниска от идентичната за страната. Все по-силно се разтваря ножицата между столицата и най-бедните области в страната. Трудовите възнаграждения във Видин (668 лв.) са повече от два пъти по-ниски от тези в София (1405 лв.).

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач