Актуално

В Конгресен център „Глобус“ на КНСБ се проведе кръглата маса на тема "Европейски стълб за социални права – предизвикателства и перспективи“.

Кръглата маса, която бе открита от президента на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) Жорж Дасис и председателят на групата на работниците в ЕИСК Габриеле Бишоф, се проведе само ден преди срещата на върха на  ръководителите на държавите-членки в Гьотеборг, която официално трябва да прокламира стълба.

Европейският социален стълб на практика е изцяло ново законодателство в областта на социалните отношения и пазара на труда, обхващащо целия път на работещия човек – от учебната скамейка, през назначаването и правата на трудещ се, до пенсия, а и след нея. Стълбът се крепи на 20 принципа в три групи (Равни възможности и достъп до пазара на труда; Справедливи условия на труд; Социална закрила и приобщаване).

Той предвижда редица законодателни (директиви) и незаконодателни инициативи, свързани с равновесието между професионалния и личния живот, информирането на работниците, достъпа до социална закрила и работното време. След като бъдат приети, те ще станат част от правото на ЕС, респективно от българското законодателство.

Една от промените, които въвежда Европейския стълб за социалните права е, че Европейската комисия ще следи социални параметри у нас и ще дава препоръки за подобряването им, както досега правеше за икономическата и фискалната политика на правителството.  Нашето правителство от своя страна трябва да изготви Национален план за прилагане на стълба, който да отчете основни параметри, които трябва да се подобряват в бъдеще.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач