Актуално

Народно събрание, заседание на Комисията по бюджет и финанси обсъждане на проекта за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност в частта на Закона за акцизите и данъчните складове. По настояване на НФТ "Химия и индустрия"- КНСБ като представител на работещите в химическия сектор, и на социалните партньори от торовите заводи, отпадна предвиденото облагане с акциз на природния газ използван за технологични нужди.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач