Актуално

На 1–ви декември 2017 г.,  в гр. Велинград в СПА Хотел"Здравец", гр. Велинград се проведе разширено заседание на Управителния съвет на НФТ“Химия и индустрия”, с участието на членовете на ФКК и някои председатели на синдикални организации.

Дневеният ред на УС:

  1. Кампания за колективното договаряне - първоначални резултати за 2017 г. и параметри за 2018 г., споделено от участниците в заседанието.
  2. Участие на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ в национални и/или солидарни протестни акции.
  3. Организационно укрепване и секторно индустриално развитие.
  4. Изпълнение на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ към 31 октомври 2017 г. и прогнозно изпълнение на бюджет 2017 г.
  5. Изпълнение на членския внос към 31 октомври 2017 г. - основни оценки и изводи.
  6. Проектобюджет на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ за 2018 г.
  7. Разни:

- Актуална синдикална практика;
- Участие на НФТ”Химия и индустрия” в Програмата за обучения на КНСБ;
- Награда (плакет) на името на проф.Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България”;
- Фондация “Професионална защита” на НФТ"Химия и индустрия";
- Залогът на Industriall Global "Не на насилието и тормоз над жени, не на нашето работно място, не в нашия съюз";
- Открита спартакиада на индустриалните работници, к.к. Албена 8 до 12 септември 2018 г.;
- База данни на избраните работнически представители по БЗР в КУТ и ГУТ, членовете на КНСБ;
- Актуална синдикална практика, Програми, проекти и участия, заседание на Федералния съвет 2018 г.

Вижте Протокола - като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач