Актуално

10:00 ч., среща индустриалните федерации от КНСБ и КТ"Подкрепа" по борсовата цена на електроенергията и предстоящото през м.юни домакинство на ИК на Industriall

Съвместна позиция

Позиция на КНСБ и КТ „Подкрепа“ за пазара на електроенергия и спекулативното увеличение на цените

Като национално-отговорни организации, призвани да защитават правата и работните места на хиляди българи, КНСБ и КТ „Подкрепа“ споделят притесненията на българския бизнес, че очевидно има проблем, който създава напрежение на енергийния пазар.

Това спекулативно и необосновано покачване ще доведе до фалити, загуба на трайни работни места и „замразяване“ нивата на доходите в редица браншове и отрасли.

Прозрачност, надеждност и предсказуемост – това са ключови категории за успешно и пълноценно функциониране на енергийния пазар.
Но нещо в този пазар не работи както трябва.

През последните месеци значителни обеми бяха търгувани към определени търговци при неясни условия, обезпечаващи непазарни предимства спрямо останалите участници.

Изкуствено бе ограничавано и предлагането през двата сегмента на борсата – малки, нерегулярни лотове, липса на профилирани продукти. Това естествено води до ирационални ценови нива, които категорично не могат да бъдат определени като референтни.

Резултатът от това спекулативното и необосновано повишаване на цената на ел. енергията ще засегне не само бизнеса. То ще доведе и до ръст на цените на хранителни и нехранителни стоки. Увеличението засяга държавни и общински администрации, болници, училища, членовете на синдикатите и всички работещи български граждани. Пренасяйки се към цените на регулиран пазар, ще засегне всеки битов абонат.

В тази връзка апелираме за незабавни и конкретни стъпки към ограничаване на вредни практики и недопускане на напрежение в системата на българската енергетика и индустрия в началото на зимния период:

  1. Министерство на енергетиката да предприеме стъпки за предлагане на законодателна инициатива за разширяване на функциите на КЕВР за разследване на злоупотреби и санкции при възникване на спекулативно поведение на пазара;
  2. Министерство на енергетиката и БЕХ да предприемат организационни стъпки за осигуряване на дългосрочни продукти (енергийни пакети в рамките на месец до година), съответстващи на профила на основната част от клиентите на свободен пазар;
  3. Министерство на енергетиката и БЕХ да анализират ефекта от повишаването на цените на електрическата енергия за държавните дружества, като се отчете изпълнението на ремонтните, производствени и социални програми през 2017 година и подготовката за следващо ценово решение за регулиран пазар през 2018 година;
  4. Работата и обхватът на свободния пазар да бъдат подобрени чрез ускоряване на процеса на въвеждане на пазарния сегмент „пазар в рамките на деня” и да се осигури неговата ликвидност - ЕСО и БНЕБ;
  5. Министерство на енергетиката и БЕХ да предприемат организационни стъпки за промяна на графиците за подаване на заявки към обществения доставчик;

 

София, 19.01.2018 г.

Консултативен съвет на

КНСБ и КТ „Подкрепа“

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач