Актуално

Европейските социални партньори Industriall Europe и Групата на европейските химически работодатели (ECEG) като социални партньори стартираха нов проект за цифровизация и иновации в европейската химическа промишленост.
Проектът ще се занимае с "Влиянието на иновациите и цифровизацията за трансформация на работното място: секторно проучване на европейската химическа, фармацевтична, каучукова и пластмасова промишленост". В продължение на период от 24 месеца 16 експерти от 8 държави-членки на ЕС ще ръководят проекта, като всеки от тях ще представя специфичните им секторни знания и опит от националните секторни синдикати и асоциации на работодатели в областта на социалния диалог, цифровата трансформация и политиката по заетостта.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач