Актуално

София, КНСБ в залата на 11 ет. се проведе заседание на Постоянния консултативен съвет на КС на КНСБ по организационно и финансово развитие, координация и комуникация с основна тема организационното и финансово укрепване на синдиката,  провеждането на организационния преглед и нови идеи за секторното развитие в помощ на синдикалните организации. Материалите ще бъдат внесени на заседанието на КС на КНСБ на 21.02.2018 г.

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач