Актуално

10:30 ч., Пловдив, хотел"СПС" среща между ръководството на КНСБ, председатели на основни членове на КНСБ, секторните експерти и РС за секторните офиси и разширено заседание на ИК на КНСБ.

Дневен ред


Утвърждавам:
(Пл.Димитров)

ДНЕВЕН РЕД
заседание на ИК на КНСБ

26.01.2018г., Пловдив, хотел SPS, 9.00ч.

1. Обсъждане на съвместна позиция и действия на социалните партньори във връзка с цената на тока.
Докладва: Пл.Димитров

2. Информация за предлагани изменения и допълнения в ЗУКТС.
Докладва:Ч.Христов

3. Мандат на ИК на КНСБ по Проект на Концептуален модел за регламентиране фазата на изплащане от ДЗПО, предоставен от министъра на труда и социалната политика.
Докладва: А.Гонева

4. Становище на КНСБ относно инициативите за създаване на Европейски орган по труда и Европейски социален номер.
Докладва:Евгени Янев

5. Вътрешно организационен преглед на структурите на КНСБ.
Докладва: Пл.Нанков

6. Текуща информация за договорени придобивки и услуги за синдикалните членове.
Докладват: Пл.Димитров,Пл.Нанков

7. Информация за Си ВЗК.
Докладват: Пл.Димитров, Б.Георгиев

8. Номинации за присъждане на годишната награда на КНСБ за 2016г. „За принос в развитието на социалния диалог и партньорството” на името на проф.д-р Желязко Христов и на специалната награда (плакет) на името на проф.Кръстьо Петков „За цялостен принос в развитието на синдикалното движение в България“.
Докладва:Пл.Димитров

9. Утвърждаване на общински координатори на КНСБ.
Докладва: Пл.Нанков

10. Разни

10.1.Годишен отчет за дейността на ЦПО към КНСБ.
Докладва: Пл.Димитров
 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач