Актуално

София, НФТ" Химия и индустрия" - КНСБ в становище до работодателите от химическия сектор обяви, че е против предложените изменения и допълнения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ).

Няма установена потребност от увеличение на 35 на сто на възможността наетите работници в отделно предприятие да бъдат граждани на трети държави.

Не приемаме също така и промените в списъкът на професиите за инженер химици и други висококвалифицирани работници, който включва групи професии с над 100 длъжности от целия химическия сектор и производства. На практика се отваря широко вратата за наемане на чужденци, граждани на трети страни, без пазарен тест за разрешително "Синя карта на ЕС", на потребностите и анализ на предлагането на работна ръка от български специалисти. Така се задълбочава тенденцията, до три години от завършването на образованието си, 40% от българските млади инженери и квалифицирани работници да напускат България за работа в чужбина.

Списък професии - вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач