Актуално

София, заседание на Управителния съвет

На 9-ти февруари 2018г. в гр. София, се проведе първото за 2018 година заседание на Управителния съвет на НФТ „Химия и индустрия“. Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия”и членския внос за 2017 г.
2. Бюджет на НФТ”Химия и индустрия” за 2018 г., окончателно разпределение.
3. Насрочване и дневен ред на годишното общо събрание на синдикалните представители - Федерален съвет.
4.  Програма на НФТ”Химия и индустрия” за I-во полугодие на 2018 г.
5. Разни:
• Обобщение на информационните карти за 2018 г., членски карти на КНСБ
• Предложение  за определяне на дължимия членски внос на основните членове за КНСБ;
• Правила за дейността на секторните съвети на  КНСБ;
• Проект на модел за изплащане на пенсии от допълнителното пенсионно осигуряване - позиция на КНСБ;
• Позиция на КНСБ и КТ „Подкрепа“ за пазара на електроенергия и спекулативното увеличение на цените;
• Придобивки за синдикални членове на  КНСБ;
• Проект на Позиция на КНСБ за ратификацията на Истанбулската конвенция.

Дневен ред - вижте в WORD формат
Протокол - вижте като PDF


 

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач