Актуално

На 20 – 21 април 2018 г., к.к. Чифлик, гр. Троян, хотел "Дива" се проведе заседание на Федералния съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ на НФТ”Химия и индустрия” - КНСБ.
Федералният съвет /Общото събрание на синдикалните организации/ беше открит в 14.00 ч. на 20 април 2018 г. при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Синдикален обзор за дейността на НФТ”Химия и индустрия” през 2017 г.
 2. Отчет за изпълнението на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2017 г.
 3. Доклад на ФКК за 2017 г.
 4. Приемане на бюджета на НФТ”Химия и индустрия” за 2018 г.
 5. Синдикална кампания за колективно трудово договаряне'2017г.
 6. Актуална синдикална практика, какво очакваме през 2018 г., промени в трудови и осигурителни отношения:
 • Синдикална акция „Отговорно към безопасността и хигиената на работното място” - 28 април 2018 г.;
 • Актуални промени в сумираното изчисляване на работното време;
 • Модел за изплащане на допълнителна пенсия от ДЗПО;
 • Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент за защита на личните данни (ЗЛД);
 • Промени в Правилата за взаимоспомагателна дейност на НВСК КНСБ;
 • ХVІІІ Международен детски етнофестивал „Децата на балканите – с духовност в Европа”,  1 юни 2018 г.;
 • Първата открита спартакиада на индустриалните работници, к.к. Албена 8 - 12 септември 2018 г.;
 • Акции от ПОК"Доверие;
 • Организационни въпроси.

Заседанието на Федералния съвет беше открито от председателя на НФТ”Химия и индустрия” Красимир Кръстев.

Гости на Федералния съвет бяха г-н Пламен Нанков – Вицерезидент на КНСБ и Диян Палов – главен секретар на СБН„Лукойл“.

ПРОТОКОЛ № 1 20 - 21 април 2018 г. - заседание на Федералния съвет - Вижте като PDF

Вътрешни правила на НФТ"Химия и индустрия" за администриране лични данни

 

10 май! Професионален празник на химика!

7-ми Конгрес

Синдикални и социални партньори

Синдикални партньори

Конфедерацията на независимите синдикати в България
Световната федерация на индустриалните работници
Европейска федерация на индустриалните работници
още

Социални партньори

Българска камара на химическата промишленост
Българска асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика
Българска генерична фармацевтична асоциация
още

Полезни връзки

Министерство на околната среда и водите
Министерство на здравеопазването
Министерство на труда и социалната политика
още

Google преводач